Website trực tuyến App uy tín tài năng

Tổng quan

24-11-2020

App tài xỉu online (UTM) có trụ sở tại trung tâm thành phố Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2007. Trường hiện đang đào tạo các trình độ sau:

BẬC THẠC SĨ

>>Thạc sĩ Quản lý kinh tế

>>Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

>>Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

>>Thạc sĩ Luật kinh tế

>>Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

BẬC ĐẠI HỌC

  1. Công nghệ thông tin   2. Kỹ thuật phần mềm
  3. Kế toán   4. Tài chính ngân hàng
  5. Quản trị kinh doanh   6. Luật kinh tế
  7. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   8. Quản lý nhà nước 
  9. Ngôn ngữ Anh   10. Ngôn ngữ Nga
  11. Ngôn ngữ Trung Quốc   12. Công nghệ kỹ thuật Ô tô
  13. Logistic và quản lý chuỗi cung ứng   14. Bất động sản
  15. Công nghệ tài chính   16. Kinh tế quốc tế

Chương trình đào tạo của UTM được thiết kế theo hệ thống tín chỉ, giúp người học thuận lợi, chủ động trong học tập và tiếp cận sát chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Trường coi trọng việc hợp tác quốc tế để xây dựng mô hình theo những chuẩn mực chung của các Trường đại học lớn trên thế giới, đồng thời làm động lực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo.

SỨ MẠNG

App tài xỉu online cam kết xây dựng hệ thống đào tạo sáng tạo, đa dạng và chất lượng, phương pháp học tập linh hoạt, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tố chất cần thiết để trở thành những con người thành đạt, hữu ích trong xã hội.

TẦM NHÌN

App tài xỉu online sẽ trở thành trường đại học có uy tín cao về chất lượng đào tạo, khác biệt về dịch vụ và sáng tạo trong quản lý, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Con người - Chất lượng - Thương hiệu - Thích ứng

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Nhân bản - Khai phóng

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

Đổi mới sáng tạo – Phát triển bền vững - Hội nhập quốc tế.

Selected teachers                (Giảng viên tinh chọn)

Tailored programs              (Chương trình tùy biến)

Unrivaled service               (Dịch vụ khác biệt)

Diverse channels                (Kênh học đa dạng)

Experience - practical        (Trải nghiệm thực tiễn)

Network - global                (Mạng lưới toàn cầu)

Technology - intensive       (Công nghệ đa dụng)

Standards - international    (Tiêu chuẩn quốc tế)

Các chữ cái đầu hợp thành STUDENTS - tất cả vì sinh viên.

CHIẾN LƯỢC DẠY VÀ HỌC

Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có chất lượng ở nhiều bậc đào tạo, nhất quán với chuẩn đầu ra, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng cao của xã hội, tạo được sự chủ động, sáng tạo trong công tác tuyển sinh.

CHIẾN LƯỢC TRONG NGHIÊN CỨU

Tập trung nghiên cứu những vấn đề do nhu cầu cấp bách của xã hội đặt ra trên 3 lĩnh vực: Giáo dục, Kinh tế và Khoa học Công nghệ. Đưa UTM vào quỹ đạo chung của các Trường Đại học tiến tiến trên thế giới là: “Nghiên cứu Khoa học để nâng tầm Đào tạo”

CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Từng bước thực hiện tiến trình quốc tế hóa, tạo sự công nhận của cộng đồng thế giới, nâng cao năng lực để xây dựng nhà trường đạt các chuẩn mực quốc tế, mở rộng các mối quan hệ đối tác trong khu vực và quốc tế.

CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

Thu hút và phát triển đội ngũ đa dạng, có năng lực và phẩm chất chính trị. Tạo mọi điều kiện để nhân sự hứng thú, an tâm làm việc lâu dài và phát huy tài năng.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT HẠ TẦNG

Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tốt công tác đào tạo, ưu tiên mở rộng không gian tối ưu trên diện tích đất hiện có. Hiện đại hóa phương tiện dạy học và khảo thí trên nền tảng CNTT; xây dựng sân chơi, ký túc xá và cơ sở vật chất cho các hoạt động khác.  Đầu tư và hiện đại hóa Thư viện theo hướng thư viện điện tử. Chú trọng xây dựng hệ thống thông tin hiện đại, tiến kịp với đà phát triển thông tin của nhân loại. Công nghệ hóa mọi lĩnh vực trong hoạt động của Trường.

Copyright 2020 © Website trực tuyến App uy tín tài năng
Thiết kế bởi