Website trực tuyến App uy tín tài năng

Văn bản nhà Trường & Bộ GDĐT

01-07-2022
STT Tên Văn bản Link download
1.  Quy định tổ chức đánh giá đồ án khóa luận luận văn cho SV và HV cao học theo hình thức trực tuyến
2.  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
3.  Quy định quản lý văn bằng, PLVB, chứng chỉ của Trường ĐH Hữu Nghị
4.  Quy định tổ chức thi kết thúc học phần
5.  Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại UTM
6.  Thí điểm tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức vấn đáp trực tuyến tại UTM
7.  Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid_19
8 QĐ vv ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
9  QĐ vv ban hành Quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
10. QĐ vv ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của App tài xỉu online
11. NQ số 05 ngày 10.12.2020 v.v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCN&QLHN
12. NQ số 06 ngày 10.12.2020 v.v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐH CN&QLHN
13. QD số 01 năm 2020 của HNNĐT v.v công nhận HĐT
14. QD số 05.2020 của HNNĐT v.v ban hành Quy chế tài chính của Trường ĐH CN&QLHN
15. QD số 11 ngày 22.01.2018 ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ ĐH
16. QD số 153 ngày 24.05.2016 v.v ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
17. QD số 189 ngày 23.3.2020 v.v ban hành Quy chế QLVBCC

 

Copyright 2020 © Website trực tuyến App uy tín tài năng
Thiết kế bởi